Mašinsko postavljanje folije

Mašinsko postavljanje folijeŠta podrazumeva i kako ga obavljamo za vas?

Mašinsko postavljanje folije podrazumeva podizanje gredica, koje se prekrivaju (malčiraju) folijom ispod koje se polažu trake za navodnjavanje kap po kap, istovremeno se rubovi folije zagrću zemljiom, a sve se to odvija u jednom prohodu mašine.

Naša usluga obuhvata iznajmljivanje mašine specijalno dizajnirane za jagode kao i radnike sa višegodišnjim iskustvom koji rukovode i opslužuju njen rad. Na klijentu je da izvrši pripremu zemljišta i obezbedi adekvatan traktor.

Ukoliko želite da bankovi budu postavljeni sa folijom i trakama za navodnjavanje koje kupujete od nas, onda će svu potrebnu opremu naši radnici doneti na samo postavljanje, a naplaćen će biti samo utrošen materijal (niste u obavezi da kupite celu rolnu folije ili traka).

Takođe, naši kupci sadnica i folije imaju povoljnije uslove postavljanja folije kao i prednost prilikom zakazivanja termina.

Mašinsko postavljanje folije

Mašinsko postavljanje folijeŠta podrazumeva i kako ga obavljamo za vas?

Mašinsko postavljanje folije podrazumeva podizanje gredica, koje se prekrivaju (malčiraju) folijom ispod koje se polažu trake za navodnjavanje kap po kap, istovremeno se rubovi folije zagrću zemljiom, a sve se to odvija u jednom prohodu mašine.

Naša usluga obuhvata iznajmljivanje mašine specijalno dizajnirane za jagode kao i radnike sa višegodišnjim iskustvom koji rukovode i opslužuju njen rad. Na klijentu je da izvrši pripremu zemljišta i obezbedi adekvatan traktor.

Ukoliko želite da bankovi budu postavljeni sa folijom i trakama za navodnjavanje koje kupujete od nas, onda će svu potrebnu opremu naši radnici doneti na samo postavljanje, a naplaćen će biti samo utrošen materijal (niste u obavezi da kupite celu rolnu folije ili traka).

Takođe, naši kupci sadnica i folije imaju povoljnije uslove postavljanja folije kao i prednost prilikom zakazivanja termina.

Bankove možemo postavljati i sa folijom i trakama koje sami nabavite. Vodite računa da ipak budu dobrog kvaliteta kako se prilikom postavljanja ne bi kidali i kako ne biste ugrozili svoju buduću investiciju u proizvodnju jagoda.

Za sve dodatno što vas zanima kao i za informacije o ceni slobodno nas kontaktirajte.

Mašinsko postavljanje folijeKako pripremiti zemlju za mašinsko postavljanje folije?

Dobro formiran banak je onaj na kome folija zategnuto naleže na gredicu i gde nema vazdušnih džepova što direktno kasnije utiče na procenat prijema biljaka u sadnji i lakše održavanje zasada. Rubovi folije treba da budu dobro zatrpani kako jači vetar ne bi podizao foliju. Idealno bi bilo kada bi se banak postavio 15-20 dana pre sadnje zbog sleganja zemljišta, ali je u praksi ovo često neizvodljivo.

Jedan od uslova za formiranje dobrog banka je adekvatna priprema zemljišta.

Zemljište treba da bude usitnjeno (isfrezirano nekoliko puta) gde najveći grumen zemlje ne prelazi veličinu jajeta.

Dubina rastresitog zemljišta treba da iznosi bar 20-ak centimetara.

Zemljište mora da bude suvo. Često se u praksi dešava da proizvođači žure i ne mogu da sačekaju da se zemljište dovoljno osuši posle kiše. Nije dovoljno da samo površinski sloj zemlje bude suv već i onaj na najdubljem delu usitnjenog zemljišta. Jednostavan test koji možete sprovesti pre postavljanja folije je da zagrabite zemlju sa najdubljeg dela, stisnete je šakom i kada je otvorite zemlja treba da se raspe, a ne da ostane stegnuta.

Još jedna greška koja se često javlja u praksi je pogrešan redosled operacija kod pripreme zemljišta. Za sadnju jagoda na foliji redosled operacija treba da izgleda ovako:

  1. ORANJE
  2. TANJIRANJE
  3. RAZBACIVANJE STAJNJAKA
  4. FREZIRANJE
  5. POSTAVLJANJE FOLIJE

Jagoda je biljka sa plitkim korenom i ukoliko se stajnjak baci pre oranja (što je česta početnička greška), završiće na dubini ispod korena biljke i tada biljka neće usvojiti njegove hranljive materije.

Mašinsko postavljanje folije

Mašinsko postavljanje folijeKakav traktor je potreban?

Da bi mogle da se izvuku dobre gredice, minimalna jačina traktora treba da bude 60 konjskih snaga.

Takođe, nije dobro ako  traktor ima veliki raspon točkova jer će tada razmak između gredica biti veći, pa će na istoj površini stati manje bankova, a time i manje sadnica.

Korisnik usluge obezbeđuje traktor i traktoristu, a mi dovozimo priključnu mašinu kojom upravljaju naši radnici sa višegodišnjim iskustvom.

Mašinsko postavljanje folije

Mašinsko postavljanje folijeKakav traktor je potreban?

Da bi mogle da se izvuku dobre gredice, minimalna jačina traktora treba da bude 60 konjskih snaga.

Takođe, nije dobro ako  traktor ima veliki raspon točkova jer će tada razmak između gredica biti veći, pa će na istoj površini stati manje bankova, a time i manje sadnica.

Korisnik usluge obezbeđuje traktor i traktoristu, a mi dovozimo priključnu mašinu kojom upravljaju naši radnici sa višegodišnjim iskustvom.