Oprema za navodnjavanje

Oprema za navodnjavanjeSistemi za navodnjavanje kap po kap

U proizvodnji jagoda koristi se sistem za navodnjavanje kap po kap. Pored izvora vode, što je najčešće bunar, on obuhvata i:

 • trake za navodnjavanje
 • pumpu
 • sistem za prihranu
 • glavne vodove
 • filtere
 • elemente za povezivanje itd.

U našoj ponudi možete pronaći kvalitetne proizvode, najviše italijanskih i izraelskih proizvođača, potrebne za navodnjavanje vašeg jagodnjaka.

Oprema za navodnjavanje

Oprema za navodnjavanjeSistemi za navodnjavanje kap po kap

U proizvodnji jagoda koristi se sistem za navodnjavanje kap po kap. Pored izvora vode, što je najčešće bunar, on obuhvata i:

 • trake za navodnjavanje
 • pumpu
 • sistem za prihranu
 • glavne vodove
 • filtere
 • elemente za povezivanje itd.

U našoj ponudi možete pronaći kvalitetne proizvode, najviše italijanskih i izraelskih proizvođača, potrebne za navodnjavanje vašeg jagodnjaka.

Moderna  ili intenzivna proizvodnja jagoda, koja podrazumeva visoke prinose i kvalitetan plod, danas se više ne može zamisliti bez primene sistema za navodnjavanje.

Oni nam omogućavaju da u procesu proizvodnje biljkama pružimo potrebnu hranu i vodu u vreme i u količini kada je to za biljke najpotrebnije.

Moderna  ili intenzivna proizvodnja jagoda, koja podrazumeva visoke prinose i kvalitetan plod, danas se više ne može zamisliti bez primene sistema za navodnjavanje.

Oni nam omogućavaju da u procesu proizvodnje biljkama pružimo potrebnu hranu i vodu u vreme i u količini kada je to za biljke najpotrebnije.

Oprema za navodnjavanjeKako postaviti sistem za navodnjavanje?

Našim mušterijama nudimo i savetodavnu pomoć kako da sistem prilagode obliku i nagibu parcele, položaju i kapacitetu bunara i drugim specifičnostima. Takođe, na vaš zahtev možemo obaviti i kompletnu uslugu projektovanja i postavljanja sistema za navodnjavanje.

Kako smo i sami proizvođači jagoda sa velikim iskustvom, znamo koliko je važno da se sistem za navodnjavanje kroz koji se pušta i prihrana uradi na pravi način. Zato ćemo vam pomoći da postavite sistem koji će omogućiti vašim jagodama optimalan rast i razvoj, a da pri tome obuhvata samo neophodne elemente, a ne i one nepotrebne koji vam podižu troškove, a ne doprinose većem prinosu.

Za sve dodatno o  elementima za navodnjavanje kao i za informacije o ceni slobodno nas kontaktirajte.

Trake za navodnjavanje prodajemo na rolne, a ukoliko vam mi vršimo uslugu mašinskog postavljanja folije pri čemu se u istom prohodu mašine poležu i trake, tada naplaćujemo samo utrošene trake i niste u obavezi da kupite celu rolnu.

Sve proizvode šaljemo brzom poštom.

Oprema za navodnjavanjeKako da izračunate koliko trake vam je potrebno?

Dužinu potrebne trake možete okvirno izračunati na sledeći način. Ako postavljate dvoredu foliju (dva reda rupa), onda treba i traku postaviti u dva reda. Tada se na 1 ha utroši oko 12.500 m trake. Okvirno je jer zavisi da li imate više redova i da li su redovi sabijeni ili rašireni.

Primer: Za 30 ari, utrošiće se 0,3 x 12.500 m = 3.750 m trake

Ukoliko postavljate jednoredu foliju (jedan red rupa) onda postavljate i jedan red traka pa na 1 ha utrošićete duplo manje trake nego kod dvorede folije.

Oprema za navodnjavanjeKako smanjiti troškove opreme za navodnjavanje?

Kao i kod folije i kod opreme za navodnjavanje deo uloženih sredstava u opremu možete povratiti kroz podsticaje (subvencije) koje je obezbedilo Ministarstvo poljoprivrede.

Ovaj vid povraćaja uveden je 2016. godine, ali važno je proveriti uslove koji važe za tekuću godinu, jer se dešava da se uslovi menjaju.

Povraćajna sredstva iznose 50%, a rok za podnošenje zahteva je do ove godine bio od 01. jula do 30. septembra.

O uslovima za dobijanje subvencije kao  i ostalim detaljima pogledajte pravilnik,  kao i izmenu pravilnika.

Pored Ministarstva određena podsticajna sredstva odobrava i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu kao i lokalne samouprave pa je korisno raspitati se i o tim uslovima.

Mi vam obezbeđujemo potrebnu dokumentaciju (račun, otpremnicu i deklaraciju) neophodnu za podnošenje zahteva.